Connectie en nabijheid impliceren soms frictie en een bochtig parcours, maar met een doorwrocht antwoord als resultaat.

Leen De Brabandere werkt als scenograaf-architect met affectie voor de grijpbare, tastbare maat.

 

Schoonheid ligt voor haar in de verbinding…

van de kleinere schaal en de ruimte die haar omhult.

Zo groeit een nieuwe scenografie, meubel of interieur steeds vanuit de architecturale ruimte, inherent aan oorsprong en sfeer. Of kan de dialoog tussen het intentioneel museaal parcours vanuit architecturaal perspectief en de werkelijke beleving vanuit de blik van de bezoeker het onderwerp zijn van een verrassend onderzoek.

 

van een object of een verhaal met verschillende betekenislagen en de vorm waarin het gebracht wordt. Uitgangspunt is het zoeken naar een geëigende weergave om deze gelaagdheid in al haar facetten te kunnen ontvouwen. Het aftasten naar typologie of materialiteit die de ervaring of deelname kan versterken, door de mate van zijn aan- of afwezigheid.

 

van een eigen visie en expertise in relatie tot opdrachtgevers, andere ontwerpers, kunstenaars, grafici, filmproducenten…Heel wat projecten werden gerealiseerd in succesvolle samenwerkingen (o.a. Voet en De Brabandere). De verwevenheid met andere ambachten en frisse perspectieven brengen verdieping en verrijken het scheppend proces.

 

Connectie en nabijheid impliceren soms frictie en een bochtig parcours, maar met een doorwrocht antwoord als resultaat.

Beeld: Tetsuro Miyazaki

Expertisedomeinen

Scenografie
Interieur en meubel
Architectuur
Onderzoek

References